Mustafa Çiçek

Emperyalist paylaşımda Ukrayna cephesi – Mustafa Çiçek

Sovyetler Birliği`nin çöküşünün ardından ortaya çıkan ABD liderliğindeki tek kutuplu dünyada artık bütün dengeler değişmiş, kartlar yeniden karılmak üzere toplanmıştı. Pervasızca dünyanın her yanına müdahalelerde bulundular. Dünya siyasi haritasını yeniden çizmeye başladılar. Başta Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olmak üzere rejim değişikliği operasyonlarına giriştiler. Türkiye ve Kürdistan’ın kuzeyinde “Renkli Devrimler”, güneyinde [Devamını Oku…]

Neva nehri buz tutuyor – Mustafa Çiçek

Birbiri ardı sıra yaşanan savaşlarla kanı emilmiş ve açlığın pençesindeki çarlık rusyası birinci paylaşım savaşı yıllarında devrimler çağına girmişti. Milyonlarca işçi ve köylü için umutlar yeniden yeşermeye başlamış, kaos ülkenin her yerine yayılırken bir grup insan iktidarı ele geçirmiş ve tüm insanlığın kaderini değiştirmişti. Tarihin detaylarını incelemeyen sonraki kuşaklar genellikle [Devamını Oku…]

Unutulan, liberalize edilen köklere dönmek! – Mustafa Çiçek

Tarih olanın ne yada kimler olduğu konusuna girmeden önce dünya halklarının ve işçi sınıfının neredeyse tamamının gündemini meşgul etmeye devam aktüel soruya değinmekte fayda olduğu düşüncesindeyim. Koronavirüs salgını gölgesinde tüm dünyayı çepeçevre sarmaya başlayan büyük mali ve politik krizin yansımaları insanların gündelik hayatlarında şimdilik Korona virüsün ağırlığı altında henüz yüzde [Devamını Oku…]

Covid-19 : Emperyalist-Kapitalizmin sistem krizi ve sosyalistlerin görevi üzerine – Mustafa Çiçek

Bir yanda Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken diğer yanda kapitalistler birbirleri ardı sıra suçlu aramaya ve salgının kaynağını teşhir etmeye devam ediyor. Şimdiye kadar bunun bir biyolojik saldırı olduğundan tutun, emperyalist-kapitalizmin geleceği inşa etmek üzere tasarladığı bir çoklu-test olduğuna kadar onlarca bilgi ortaya atıldı. [Devamını Oku…]

Yaşasın Bolivarcı Halk Devrimi – Mustafa Çiçek

Hatırlanacağı üzere Chavez iktidara geldikten hemen sonra ABD bir darbe girişiminde bulunmuş fakat halkın direnmesi ve iktidara sahip çıkmasıyla basarisiz olmuşlardı. Seçimleri kazanıp iktidarı devralmaya başladıktan sonra Bolivarcı devrimcilerin gelecek için oldukça belirleyici olan ikinci büyük zaferi olmuştu darbecileri defetmek. Venezuela isçi sınıfının bu kazanımında bolivarcı devrimci Hugo Chavez’in rolünün [Devamını Oku…]