İLKELERİMİZ

Umut Gazetesi; taraflı yayın yapan internet gazetesidir. Birçok medya kuruluşunun öne çıkardığı “tarafsızlık” kavramının gerçekçi olmadığını, esasen toplumsal kurumlar gibi medyanın da iki temel sınıfa hizmet ederek bölündüğü ön kabulü ile taraflı yayıncılık yapar.
Umut Gazetesi; iktidar gücü karşısında ezilen ve sömürülen kitlelerin sesi olmayı, işçilerin, emekçilerin, kadınların, lgbti+’ların, ezilen halkların ve yoksayılan inançların özgürlüğünü savunur.
Umut Gazetesi; insanın insan tarafından sömürüldüğü ve doğayı tahakküm altına alan iktidar gücü karşısında sınıfların, sınırların, sömürünün, patriyarkanın olmadığı bir dünya için mücadele edenlerin, sözünü ve haberlerini umut’laştırır.
Umut Gazetesi; yazarları ve haberleri, üretim araçlarının özel mülkiyetini savunan, herhangi bir halkın varlığına ırkçı yaklaşımlar taşıyan, kadın bedeni ve kimliğini hedef alan, nefret suçu işleyen hiçbir yazıya yer vermez, ancak teşhir amaçlı haberleştirir.
Umut Gazetesi; benzer ilkelerle yayın yapan basın kurumlarıyla, dayanışmayı örmeye ve büyütmeye dönük yayın yapar.
Umut Gazetesi; ilkelerinde hiçbir devletin yazılı hukuğuna bağlı değildir. Tüm ilkelerinde; toplumsal meşruiyeti ve iktidarlardan bağımsız, özgür basın geleneğini referans alır.
Umut Gazetesi yukarıda yer verdiğimiz ilkeleri ihlal etmeyen yazılara ve yazarlara açık bir e-platformdur. Gazetemizde yer verdiğimiz tüm yazı, görsel, video ve yorumlar kaynak gösterilerek kopyalanabilir, paylaşılabilir.

Umut Gazetesi Yayın Kurulu