Hüseyin Ataş, Umut Yazıları

Ölümsüzlerin izinde zafere – Hüseyin Ataş

Fırtınalardır ağaçların daha derine kök salmasını sağlayan…

Tarihimizin yaratıcıları Ölümsüzlerimizdir. 9-16 Mayıs tarihleri arasını “Ölümsüzler Haftası” olarak ilan edilmiş. Geleceğimiz için canını feda eden ve bizlere nasıl yaşanması ve ne uğurda bedeller ödenmesi gerektiğini öğreten ölümsüz komünarların anma ve anlama haftasıdır. Göğü fethe çıkan komün devrimciliğinin hedefi burjuva iktidarını yok etmek ve kopuş devrimciliğinin parçaladığı statükocu, reformist, düzen içi sol anlayışa karşı devrim mücadelesini korumak ve zaferle taçlandırmaktır.

Yeryüzünde eşitsizliğe, adaletsizliğe ve zulme karşı ilk başkaldıran adsız savaşçıların komün özleminden, devrim ve sosyalizm mücadelesine evrilen sınıf savaşımı tarihi aynı zamanda bir feda kuşağının da tarihidir. Bu tarih kararlılığın, cüretin, zafere olan inancın tarihidir. Ateş Kuşları bu tarihin yaratılmasının adıdır. Ölümsüz komünarlar kendisinden önce teslim alınamayan direniş geleneğini yaratanların ayak izlerinin takipçisi, günümüzde bu direnişi sürdürenlerin siper yoldaşı, birleşik devrimin kurucu yapılarındandır.
Devrim ve sosyalizm mücadelesi emperyalist-kapitalist sistemin çürümüşlüğü karşısında tüm dünyada yeniden boy veriyor, devrimler çağını aralıyor. Türkiye’de ve Kürdistan’da bu çağın öncülüğü birleşik devrim mücadelesinde cisimleşiyor. Komünarlar, devrim ve sosyalizm mücadelesinde üstlendiği öncülük ve tarihsel sorumluluklar gereği, birçok komutanını ve savaşçısını birleşik devrim sancağı altında sonsuzluğa uğurladı. Aynı zamanda birleşik devrim sancağı altında onlarca siper yoldaşımızla toprak altında kanlarımız toprak üstünde alın terimiz birbirine karıştı. Bu uğurda ölümsüzleşen her siper yoldaşın onurlu adları komünar savaşçılarının sancaklarında yazılmıştır. Komünar savaşçılar gücünü ölümsüzlerden, isimlerini onların hatıralarından alarak zafere doğru yürümektedir.

Ölümsüzlerimizi anmak, birleşik devrimci savaşı büyütmekten; ölümsüzlerimizi yaşatmak, dağlardan barikatlara faşizme diz çöktürmekten geçmektedir.

Ölümsüzlerimizin isimlerini zulmün kalelerini zapt ettiğimizde burçlarına asacağız. Bedrettin Akdeniz’den(Ekin İnce Memed-Suphi Şoreş), Mahir Arpaçay (Tamer Arda), Aziz Güler (Rasih Kurtuluş), Eylem Ataş (Cemre Heval), Robin Agiri, Muzaffer Kandemir (Doğan Kırefe),Özge Bali (İdil Güler), Cenk Kılagöz (Cömert Nazif Efe), Yusufbaş Akay (Cihan Efe), Asiye Özlahlan (Zahide Rosa Suk), İbrahim Tufan Eroğluer (Hasan Ali), Hüseyin Cem Özdemir (Bayram Ali Akdeniz), Görkem Tuğal (Nurhak Cem), Gökhan Taşyakan (Ulaş Adalı), Barış Mustafa Kalafat (Mehmet Ali Kasırga), OrhanYılmazkaya, Yasin Aydın ( İmran Fırtına), Göze Altunöz ( Aynur Ada), İbrahim Turgut ( Halid Ebu Ruken), Hakan Yılmaz ( Partizan Amed), Çağlar Demiröz (Boran Özgür) ve Önder Komutan Ulaş Bayraktaroğlu’na(Mehmet Kurnaz) Ateş kuşlarının isimleri komünar savaşçıların ağzında zafer nağraları faşizmin kalbine saplanan hançerin adı olacaktır.

Ölümsüzlerimizin devrimci yaşamları, tüm komünarlarındevrim anahtarıdır. İşçi sınıfı ve ezilen halklara, ölümsüzlerimize ve ailelerine sözümüz ZAFER’dir. Ölümsüzlerin izinde öncüleşecek ve mutlaka kazanacağız!

Paylaşın