Kadın - LGBTİQ+

KKB/KÖG: Aynur’un izinden  isyana, direnişe, zafere!

Kadın Komünarlar Birliği / Kadın Özgürlük Gücü (KKB/KÖG) 9-16 Mayıs Ölümsüzler Haftası kapsamında yazılı bir açıklama yayınladı

Açıklamada; “Patriyarkal kapitalist saldırılara karşı kadınların mor isyanı kuşanarak direndiği  bu dönemde ölümsüz Kadın Komünarlar’ı anmak demek  onların ayak izlerini onların inancıyla yürümek, onların azmiyle mücadeleyi, onların kararlılığıyla düşman karşısına dikilmeyi ve onlar gibi amasız, fakasız bir militanlaşmayı örgütlemek demek. Cemre’nin mücadelenin her alanında taşıdığı devrimci inadını, İdil’in cesaretini, Zahide’nin durmaksızın her göreve koşusunu, Aynur’un kararlılığını anlamaksızın onların mücadelesini kavramanın mümkün olmayacağı gibi bugün ancak onlar gibi yaşarsak onların öncüleştiği mücadeleyi büyütebiliriz.” denildi

Açıklamanın tamamı şöyle;

Ölüler bize yaşamayı öğrettiler.

Tutkulu, pervasız, acımasız.

Ölümsüz, bu kez.

Onlar vazgeçtiler ana olmaktan, eş olmaktan”

(Gülten Akın)

Ezilenlerin tarihinin her bir sayfasında bir direniş yatar. Köleliğe karşı çıkanlardan günümüze değin yaşayan her isyanın, ayaklanmanın içinde var olan kadınlar; mevcut direnişlerin hatıralarından silikleştirilseler de  egemenlere karşı mücadele de önemli yer edindiler. Tarihin çoğu kez görülmeyen bir diğer tarafında da kendi hakları ve kurtuluşları için Sufrajetlerden günümüze ısrarla mücadele ettiler. Yılmadan büyüyen bu direniş bugün dönüp baktığımızda dünyanın her yerinde isyan  meydanlarını dolduruyor. Bu direniş, bizlere yaşanmaz bir yeryüzü yaratanlara karşı kadınların kurtuluşu ve yaşanabilir bir dünya için büyümeye devam ediyor.

Patriyarkal kapitalizme karşı mücadele bedel ödeyerek kadın direnişini bu yüzyılın ana dinamizmi haline getiren kadınlar İran’da, Rojava’da, Filistin’de ve dünyanın her bir yerinde aynı direngenlikle egemenlere cevap veriyor. Yoksulluğa, erkek- devlet şiddetine, işgal ve imhaya karşı her eylemde her barikatta, mevzide kadınlar yer alıyor. 

Bu sene ölümsüz Kadın Komünarlar’ı kadın mücadelesinin erkek egemen saldırılar karşısında keskinleştiği, dünyanın her yerinde kadınların hakları ve yaşamları için sokakları doldurduğu, isyan ettiği günlerde anıyoruz. Kadınlar, patriyarkal kapitalizmin ve faşizmin her türlü saldırılarına karşı isyanı büyütmeye devam ediyor. Kadın Komünarlar’ın kuruluş çağrısında olduğu gibi yeryüzü her yerden mora boyanıyor. Faşizme, işsizliğe, yoksulluğa, patriyarkal kapitalizme karşı kadınlar geri adım atmaksızın mücadele veriyor…

Patriyarkal kapitalist saldırılara karşı kadınların mor isyanı kuşanarak direndiği  bu dönemde ölümsüz Kadın Komünarlar’ı anmak demek  onların ayak izlerini onların inancıyla yürümek, onların azmiyle mücadeleyi, onların kararlılığıyla düşman karşısına dikilmeyi ve onlar gibi amasız, fakasız bir militanlaşmayı örgütlemek demek. Cemre’nin mücadelenin her alanında taşıdığı devrimci inadını, İdil’in cesaretini, Zahide’nin durmaksızın her göreve koşusunu, Aynur’un kararlılığını anlamaksızın onların mücadelesini kavramanın mümkün olmayacağı gibi bugün ancak onlar gibi yaşarsak onların öncüleştiği mücadeleyi büyütebiliriz.

Ölümsüz kadın Komünarlar gösterdikleri kararlı ve net duruşlarıyla, devrimci eylemdeki ısrarlarıyla ve en önemlisi ana içkin değil hayatlarının her anını kapsayan bir bütünlükle saflarımızda büyüttükleri inançla kurtuluş mücadelemizde ölümsüzleştiler. Kadın Komünar ruhunun esasını yaratan yoldaşlarımız patriyarkal kapitalizmin bizlere dayattığı sınırları, kuralları yok sayarak yol yürüdüler. Arkalarına bakmadılar. Patriyarkal kapitalist sistemin sınırlarındaki yaşamdan beklentileri yoktu; orada onlara biçilen rollere uymadılar, gecelerinden gündüzlerine taşıdıkları tek şey mücadeleyi büyütmeye yönelik inançları oldu. Vazgeçemeyeceği tek şey mücadelesi olanların hesap soracağı tek şey de karşısına dikilen patriyarkal sistemin engelleri, eşitsiz dünyanın devamcıları, sembolleri olur. O yüzdendir ki onların zamanı hep bugündür. Bugünün gereklerini yerine getirmek için cesaretle öne atılanlar yarının kurucusu olurlar.

Partimiz DKP’nin kurucu kadrosu, Kadın Komünarlar ruhunun örgütleyicisi Aynur Ada, Ankara’da lise sıralarında İstanbul’da üniversite kampüslerinde direnirken de, Rakka’dan Gezi Barikatları’na düşmana aman vermeden savaşırken de bu direngenliğiyle yaşadı, öncüleşti ve ölümsüzleşti. Nasıl Aynur bir an olsun mücadeleden sapmadan, örgütün ve mücadelenin gereklerinden kaçmadan, en önde koştuysa bugün onu anmanın yegane görevi yaşamı onun gibi inşa etmekten geçer.

Öncümüz Aynur Ada şahsında tüm ölümsüzlerimizi bir kez daha anarken onların bize devrettiği mor bayrağı onlar gibi yükselteceğimizi, sınırları aşan devrimciliklerinin saflarımızda büyütmeye devam edeceğimizi yineliyoruz. Ölümsüz kadın Komünarlar’ın mücadelemize rehber olan inançlarıyla parti saflarında örgütlenmeye, savaşı büyütmeye devam edeceğiz. Komünar militanlığı, kurmaylığı onların izinden büyütecek onların izinden aynı heyecanla, inatla ve cüretle en önde koşarak öncüleşecek, militanlaşacak, isyanı yükseltmeyi sürdüreceğiz!

Nasıl ki ölümsüzlerimiz her haksızlığın karşısına amansızca dikildiyse, bizler de erkek egemenliğine karşı mücadelede aynı kararlılıkla yürüyeceğiz.

Sesimizin yettiği tüm kadınları onların izinden yürümeye, silahlı mücadeleye, sosyalist feminist isyana çağırıyoruz!

                                                                   Yaşasın Kadın Komünarlar!

                                                                  Aynur’un izinden  isyana, direnişe, zafere!

Paylaşın