Kadın - LGBTİQ+

KBDH: Kadın dayanışmasıyla acılarımızı sağaltacağız

Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH) Genel Konseyi, 6 Şubat Maraş merkezli depremin birinci yılında yaşananlara dair açıklama yazyınladı. KBDH açıklamasında depremin hemen ardından iktidarın ihmal politikalarını, halkların ölüme, hayatta kalanların ise açlık ve yoksullukla yaşamaya mahkum edildiğimi belirtti. Açıklamada, bu süreçte devrimciler, sosyalistler, kadın örgütlerinin dayanışma ile depremin acılarını sarmak için ezilen halkların yanı başında olduğu vurgulanarak şunlar ifade edildi;

“Depremde yaşamını yitiren on binlerin, akıbeti hala bilinmeyen binlerce insanımızın hesabı orta yerde duruyor. Yaşadığımız kayıpların, yiten hayatların, parçalanan, dağılan yaşamların, deprem anında ve sonrasında sırtındaki yaşam yükü ağırlaşan kadınların acılarının hesabını sormak ancak bu barbar düzenin yerle yeksan edilmesiyle mümkün olacaktır. Bu düzen yıkılana kadar iki elimiz yakalarında olacaktır. Erkek devlet şiddetine maruz kalan, derinleşen yoksulluk içinde gelecek adına düşleri çalınan kadınların, gençlerin hesabını mutlaka soracağız. Birlikte mücadele ederek, kadın dayanışmasını büyüterek umutları yeniden inşa edip faşizmi yıkacağız.


“Kapitalizm cins-sınıf ve her türlü çelişkiyi derinleştirerek var oluyor. Özhaseki gibi rant düzeninin temsilcileri sayesinde cins ve emek sömürüsünü derinleştirerek bu barbar düzeni yeniden ve yeniden inşa ediyorlar. Ölülerimiz için ve yaşayanlarımızın maruz kaldıkları için öfkeyi bileyelim. Öz örgütlülüklerimizi oluşturarak toplumsal dayanışmayı ve kadın dayanışmasını büyüterek faşizme, erkek egemenliğine karşı kadınların, ezilen cinslerin isyanını büyütelim. Bu yağma, rant düzenini yok etmek ve eşitlikçi, özgürlükçü bir yaşam için mücadelemizi, savaşımızı büyütelim.


“8 Mart’a, hayatlarımızı enkaza çevirenlerden, on binlercemizi enkaza gömenlerden, Özhaseki gibi, faşist Erdoğan gibi kadın düşmanlarından hesap sorma bilinci ile hazırlanacağız. Bize bu kader planını çizenlerin villalarını, plazalarını, saraylarını başlarına yıkmak için savaşalım. Erkek egemen kapitalist sistemi yerle bir etmek; sınıfsız, sömürüsüz, cins ayrımsız özgür bir dünya inşa etmek için kavgayı büyütelim! Erkek egemenliği ve faşizme karşı isyanı büyüt kadın devrimine yürü!”

Paylaşın